19

Jag har så jävla. Ont. 
Korsbandsoperation | |
Upp